Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Classic Car Show: ΦΙΛΠΑ - 10th Concours D' Elegance - 20/10/2013 (Φωτογραφίες - Μέρος 4ο)


 photo 380-IMG_2881_zpse45c42de.jpg


Class C "SYBARITIC LIFESTYLE"
  
- Alfa Romeo 2000 1961

 photo 321-IMG_2802_zpsa4ff5efe.jpg
 photo 324-IMG_2807_zpsf7d088f9.jpg
 photo 325-IMG_2808_zps39b7dec2.jpg
 photo 330-IMG_2815_zpsb01c6c92.jpg
 photo 326-IMG_2810_zpsaeef382f.jpg
 photo 327-IMG_2811_zps78186c48.jpg

- Bentley S1 1956

 photo 399-IMG_2905_zps686931c9.jpg
 photo 400-IMG_2906_zpsc7b1372a.jpg
 photo 401-IMG_2907_zps25aaa409.jpg
 photo 344-IMG_2834_zps01b1021d.jpg
 photo 342-IMG_2832_zps3ab4618d.jpg
 photo 343-IMG_2833_zps335c8cb6.jpg

- Mercedes 300SE 6.3 1971

 photo 379-IMG_2880_zpsb2e5c29d.jpg
 photo 357-IMG_2853_zps0f387406.jpg
 photo 358-IMG_2854_zps795add58.jpg

- Mercedes 250S 1966 

 photo 318-IMG_2798_zps80adca79.jpg
 photo 319-IMG_2799_zpsb123f682.jpg
 photo 320-IMG_2800_zps10e0677a.jpg

- Mercedes 450SL 1975

 photo 332-IMG_2817_zps58d17777.jpg
 photo 331-IMG_2816_zps73307be4.jpg
 photo 328-IMG_2813_zps4c173932.jpg
 photo 329-IMG_2814_zps8dee7b3d.jpg

- Mercedes 250SL 1967

 photo 313-IMG_2792_zps7d7a06e8.jpg
 photo 314-IMG_2793_zps9220c247.jpg
 photo 317-IMG_2797_zps838525df.jpg
 photo 316-IMG_2796_zps99a3ebc3.jpg

- Rolls Royce Silver Shadow 1979

 photo 386-IMG_2888_zpscf6e7e3d.jpg
 photo 385-IMG_2887_zps5d0bc5c3.jpg
 photo 354-IMG_2848_zps540386b7.jpg
 photo 355-IMG_2849_zpseee356a9.jpg

- Vanden Plas Princess 1960

 photo 402-IMG_2908_zps3f185913.jpg
 photo 336-IMG_2823_zpsef868fcf.jpg
 photo 337-IMG_2824_zpsbd9b2038.jpg
 photo 341-IMG_2831_zps8daa3ce9.jpg
 photo 340-IMG_2830_zps6aa978db.jpg

- Mercedes 220S Convertible 1959

 photo 369-IMG_2869_zps34df63aa.jpg
 photo 370-IMG_2870_zps61dd0536.jpg
 photo 371-IMG_2871_zps62050e01.jpg
 photo 367-IMG_2866_zps25b2a971.jpg
 photo 366-IMG_2865_zpsdf75d84e.jpg

- Cadillac Series 62 1964

 photo 388-IMG_2890_zpsbb6dd34a.jpg
 photo 389-IMG_2891_zps1ca8c1f7.jpg
 photo 387-IMG_2889_zps4dc20b98.jpg
 photo 353-IMG_2847_zps44452ef2.jpg
 photo 352-IMG_2845_zps4b6d313e.jpg

- Mercedes 300B 1954

 photo 372-IMG_2872_zps3814d6ab.jpg
 photo 373-IMG_2873_zps61df4d3d.jpg
 photo 374-IMG_2874_zpsc6667f58.jpg
 photo 362-IMG_2860_zps081a7106.jpg
 photo 364-IMG_2862_zpsce6657c8.jpg
 photo 363-IMG_2861_zpsa46706f9.jpg

- Mercedes 250SL 1967

 photo 310-IMG_2783_zpsa5d0a034.jpg
 photo 312-IMG_2791_zps67092a51.jpg
 photo 315-IMG_2794_zpsc43851bb.jpg

- Mercedes 450SL 1974

 photo 398-IMG_2904_zps66aa321b.jpg
 photo 397-IMG_2903_zps2d08aff5.jpg
 photo 345-IMG_2835_zpsd3b25c61.jpg

- Mercedes 280SL 1971

 photo 305-IMG_2776_zps4660e337.jpg
 photo 306-IMG_2777_zps87be9379.jpg
 photo 307-IMG_2778_zps12c817aa.jpg
 photo 311-IMG_2786_zpsa68b05f3.jpg

- Alfa Romeo Giulia Sprint 1962

 photo 395-IMG_2897_zps606051ec.jpg
 photo 396-IMG_2900_zps93906eb7.jpg
 photo 394-IMG_2896_zpsa2236093.jpg
 photo 393-IMG_2895_zpse9954dae.jpg
 photo 349-IMG_2839_zpsc0983763.jpg
 photo 348-IMG_2838_zps9548d6ee.jpg
 photo 347-IMG_2837_zpsf8196e20.jpg
 photo 346-IMG_2836_zps8fa83fc9.jpg

- Mercedes 190SL 1957

 photo 301-IMG_2769_zps81949c25.jpg
 photo 302-IMG_2770_zpse474d09c.jpg

- Mercedes 350SL 1973

 photo 376-IMG_2876_zpsa4561caa.jpg
 photo 375-IMG_2875_zps4b693d07.jpg
 photo 361-IMG_2859_zpsfa34ebc9.jpg

- Sunbeam Supreme 1956

 photo 381-IMG_2882_zpscfd42298.jpg
 photo 383-IMG_2885_zps02adf8ca.jpg
 photo 384-IMG_2886_zps9e00a272.jpg
 photo 356-IMG_2850_zps321b5eb1.jpg

- Packard Super Eight 1933

 photo 298-IMG_2763_zps06d03e94.jpg
 photo 299-IMG_2764_zps0cf68b2c.jpg
 photo 304-IMG_2774_zps0c7c9fea.jpg

- Mercedes 250SE 1967

 photo 334-IMG_2819_zpse7190cd4.jpg
 photo 333-IMG_2818_zpsb676e15b.jpg
 photo 335-IMG_2820_zpsbbb90fa7.jpg
 photo 338-IMG_2826_zps98b035a5.jpg
 photo 339-IMG_2828_zpsf3579fb8.jpg

Συνεχίζεται...

2 σχόλια: